KVIEČIAME MOKYTIS KUŽIŲ MOKYKLOS 1, 5 IR 9 KLASĖSE

Buvusio moksleivio mintys apie mūsų mokyklą filmuke  Kodėl verta mokytis Kužių mokykloje 

· Teikiamos individualios/grupinės mokomųjų dalykų konsultacijos.
· Organizuojamos pamokos kitose erdvėse, visos dienos ekskursijos mokiniams.
· Siūlomi neformaliojo vaikų švietimo būreliai: dailės, sporto, knygų klubai, kraštotyros ir informacinių technologijų.
· Veikia Kuršėnų meno mokyklos filialas (dainavimo ir fortepijono specialybės).
· Visi mokiniai dalyvauja ilgalaikėje LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo programoje, respublikinėje olimpiadoje „Dramblys“.
· Mokinių gebėjimai ir kūrybiškumas ugdomi siūlant įvairius mokomųjų dalykų projektus (per metus įgyvendinama 30–40 projektų).
· Mokiniai individualios pažangos įrodymus kaupia Vertinimo aplankuose.
· Veikia aktyvi mokinių savivalda.
· 1–4 klasių mokiniai turi galimybę lankyti pailgintos dienos grupę.
· Aktyvūs mokinių tėvai kviečiami dalyvauti Tėvų klubo veikloje.

Priėmimas prasideda nuo 2024 m. kovo 1 d.

Informaciją apie priėmimą  teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui E.Brasienė,  tel. +370 656 59048 ir elektroniniu paštu info@kuziumokykla.lt

Prašymus galima pildyti el. būdu, prašymo forma  čia.

Užpildytą prašymą atsiųsti info@kuziumokykla.lt arba atnešti į mokyklos raštinę (Vilties 9, Kužiai).