Ugdytiniai-mokiniai

KLASĖS/GRUPĖS PAVADINIMAS

AUKLĖTOJO VARDAS, PAVARDĖ UGDYTINIŲ SKAIČIUS

Ikimokyklinio ugdymo grupė

VIŠČIUKAI

VIKTORIJA ARLAUSKAITĖ

15

Ikimokyklinio ugdymo grupė

PELĖDŽIUKAI

DAIVA ANDRIKAITYTĖ

20

Ikimokyklinio ugdymo grupė

ŽIOGELIAI

VITALIJA GRIKIETĖ

20

Priešmokyklinio ugdymo grupė

BORUŽIUKAI

AUDRONĖ ŽUKAUSKIENĖ

20

1 klasė

RASA LUKAUSKIENĖ

12

2 klasė

DANUTĖ PETRAUSKIENĖ

19

3 klasė

SILVA ŽUKAUSKIENĖ

11

4 klasė EDITA LINGAITĖ

13

5 klasė

ILONA KAZLAUSKIENĖ

25

6 klasė

DOVILĖ BULANOVIENĖ

15

8 klasė

VIOLETA LAURUTIENĖ

21

9 klasė

DAIVA VIRKUTIENĖ

17

10 klasė ALA AKUČKIENĖ

6