Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS 2021-2023 M.

VARDAS, PAVARDĖ PAREIGOS ATSTOVAS
KOSTAS ADOMAITIS PIRMININKAS Tėvų (rūpintojų) atstovas
VIOLETA LAURUTIENĖ SEKRETORĖ Mokytojų  atstovė
VIKTORIJA BAJELIENĖ TARYBOS NARĖ Tėvų (rūpintojų) atstovas
IEVA DRUNGILAITĖ -PUNDZIUVIENĖ TARYBOS NARĖ Tėvų (rūpintojų) atstovas
ASTA NORKĖ TARYBOS NARĖ Tėvų (rūpintojų)  atstovas
INETA LABANAUSKIENĖ TARYBOS NARĖ Bendruomenės  atstovė
DOVILĖ BULANOVIENĖ TARYBOS NARĖ Mokytojų  atstovė
DALIA LIUTKIENĖ TARYBOS NARĖ Mokytojų  atstovė
DAIVA ANDRIKAITYTĖ TARYBOS NARĖ Mokytojų  atstovė
NERIJA SUBATAUSKYTĖ, 9 KL. TARYBOS NARYS Mokinių atstovas
KAMILĖ PAŠTUOLYTĖ, 8 KL. TARYBOS NARĖ Mokinių atstovas
UGNĖ JOKUBAUSKAITĖ, 7 KL. TARYBOS NARĖ Mokinių atstovas
RADVILĖ PRIALGAUSKYTĖ, 8 KL. TARYBOS NARĖ Mokinių atstovas