PUPP

2022 M. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI (TOLIAU – PUPP):

Dalykai Mokinių skaičius Dalyvavo PUPP PUPP įvertinimų vidurkis Metinių įvertinimų vidurkis
2021 m. 2022m. 2021 m. 2022 m. 2021 m. 2022 m. 2021  m. 2022 m.
Lietuvių k. 13 10 13 9 5,2 6,1 5,23 5,2
Matematika 13 10 13 9 6,5 6,3 5,33 4,8