Korupcijos prevencija

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ:

Gitana Tarasevičienė, tel. (8 41 375396), gitaras0949@emokykla.lt, pareigybės aprašas 

DĖL PASTEBĖTŲ KORUPCIJOS APRAIŠKŲ KREIPTIS IR INFORMUOTI GALIMA:

  • tiesiogiai atvykstant į Kužių  mokyklą (Vilties g. 9, Kužiai, Šiaulių r.) ir pateikiant rašytinį pranešimą  raštinėje;
  • atsiunčiant pranešimą paštu (Vilties g. 9, Kužiai, Šiaulių r. .);
  • atsiunčiant pranešimą elektroniniu paštu info@kuziumokykla.lt;
  • informuojant telefonu (+370 62091316);
  • paliekant pranešimą Kužių mokyklos internetiniame puslapyje;

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO TEISĖS AKTAI

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SRITĮ:

Teisės aktų, reglamentuojančių korupcijos prevencijos sritį, sąrašas (Korupcijos-prevencija-reglamentuojantys-teises-aktai.pdf)

KUŽIŲ MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO DOKUMENTAI:

Korupcijos prevencijos įgyvendinimo vidaus dokumentai

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ SURINKIMAS

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) renka ir teikia informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose ir įmonėse, ir teikia asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui. Informacija svarbi siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Gavęs surinktą informaciją vadovas sprendžia ar asmuo, dėl kurio kreipėsi į STT, yra tinkamas eiti pareigas.

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas

ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ SARAŠO, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI