Mokytojai

KUŽIŲ MOKYKLOS PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

PEDAGOGO VARDAS, PAVARDĖ DĖSTOMAS

DALYKAS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA EL.PAŠTAS
Andrikaitytė Daiva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Metodininkė daandri4125@emokykla.lt
Arlauskaitė Viktorija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja viarlau4585@emokykla.lt
Borisevičienė Tatjana Spec.pedagogė, logopedė Ekspertė taboris7596@emokykla.lt
Bulanovienė Dovilė Užsienio kalba (anglų) Metodininkė dobulan4170@emokykla.lt
Čeputienė Kristina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja krceput7264@emokykla.lt
Daukšaitė Kristina Muzika Metodininkė krdauks7610@emokykla.lt
Dunauskienė Irena Šokis Vyresn.mokytoja irdunau1984@emokykla.lt
Grikietė Vitalija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresn.mokytoja vigriki1679@emokykla.lt
Jankauskienė Lilita Lietuvių kalba Ekspertė lijanka1594@emokykla.lt
Kavolis Virgerdas Matematika Vyresn.mokytojas vikavol1996@emokykla.lt
Kazlauskienė Ilona Biologija

Gamta ir žmogus

užsienio kalba (anglų)

Metodininkė ilkazla3629@emokykla.lt
Laurutienė Violeta Istorija, pilietiškumo ugdymas Ekspertė vilauru1753@emokykla.lt
Legačinskienė Loreta Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Metodininkė lolegac8153@emokykla.lt
Lingaitė Edita Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja edlinga3121@emokykla.lt
Liutkevičienė Irena Dorinis ugdymas (tikyba) Vyresn.mokytoja irliutk6602@emokykla.lt
Liutkienė Dalia Fizika Metodininkė daliutk1473@emokykla.lt
Lukauskienė Rasa Pradinio ugdymo mokytoja Metodininkė ralukau3762@emokykla.lt
Vilija Lapėnienė Geografija Metodininkė
Petrauskienė Danutė Pradinio ugdymo mokytoja Metodininkė dapetra1490@emokykla.lt
Ploshenko Natalia Užsienio kalba (rusų) Vyresn.mokytoja
Prialgauskis Gediminas Fizinis ugdymas Metodininkas geprial3694@emokykla.lt
Ala Akučkienė Dailė, technologijos Metodininkė

 

Tarasevičienė Gitana Logopedė Metodininkė gitaras0949@emokykla.lt
Mackevičienė Ramunė Užsienio kalba (vokiečių) Mokytoja
Vaivadienė Rita Muzika Vyresn.mokytoja rivaiva1938@emokykla.lt
Varvolienė    Ernesta Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresn.mokytoja ErVarvo1434@emokykla.lt
Virkutienė Daiva Informatika Metodininkė davirku2012@emokykla.lt
Virkutis Kęstutis Matematika, ekonomika ir verslumas Vyresn.mokytojas kevirku2047@emokykla.lt
Žukauskienė Audronė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Metodininkė auzukau8177@emokykla.lt
Žukauskienė Silva Pradinio ugdymo mokytoja Metodininkė sizukau4437@emokykla.lt