Mokyklos istorija

Šaltinių analizė

Kužiai rašytiniuose šaltiniuose minimi nuo XVII amžiaus. M. Valančius „Žemaičių vyskupystėje” rašė, kad 1652 m. Žemaičių vyskupas Petras Parčevskis perdavė Kužių koplyčiai 36 valakus dvarininko Godliausko žemės kartu su valstiečiais.

M.Lukšienės išleistoje knygoje „Lietuvos švietimo istorijos bruožai XIX a. pirmoje pusėje“ 362 psl. rašoma, kad 1809 m. Vilniaus švietimo apygardos ataskaitoje pažymėta, kad Vilniaus gubernijoje dirba dvi 2 moterys mokytojos iš 147 bendro mokytojų skaičiaus, viena iš jų Kužiuose (Šiaulių aps.), kurioje mokėsi 63 berniukai ir 15 mergaičių. (šaltinis VVU, f. 2-KC, b. 238, I. 149.)

Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje rašoma, kad Kužiuose parapinė mokykla buvo XIX a. pradžioje.

Br. Kvyklio sudarytoje enciklopedijoje „Mūsų Lietuva“ T.3 rašoma „Kužiuose buvo parapinė mokykla, kurioje 1863 m. mokėsi 13 mokinių. 1864 m. numalšinus sukilimą, mokykla buvo surusinta.“

Carinės Rusijos savaduose „Памятная  книжка“ minim, kad pradinė  mokykla  1911 metais veikė Amalių dvare,1912 metais ir Kužiuose.

1914 m. kunigas  J. Dargužas Kužiuose įsteigė „Saulės“ mokyklą. Apie tai rašė „Lietuvos žinios“ 1914 m. lapkričio 5 d. Nr. 175, 3 psl. Čia rašoma: „Kužiai, Šiaulių apsk. Vietos klebonas išstatė čia namus „Saulės” mokyklai„.

Vadovaujantis tuo, kad Šiaulių rajono Kužių mokykla  1911 metais minima ne viename šaltinyje, nutarta šiuos metus minėti kaip mokyklos įkūrimo datą.

Šiaulių rajono Kužių mokykla įkurta 1911 metais rugsėjo 17 d.

1933 – 1934 m. buvo pastatyta medinė dviejų aukštų pradinė mokykla.

1940 m. reorganizuota septynmetė mokykla.

1954 m. pastatytas priestatas.

1962 m. aštuonmetė mokykla.

1963 m. nugriovus senąją, pastatyta didesnė mokykla.

1980 m. pastatyta 3 aukštų mokykla.

1986 m. mokykla pavadinta devynmete.

1994-10- 11 Kužių pagrindinė mokykla reorganizuota į Kužių vidurinę mokyklą.

2014-12-11 Kužių vidurinė mokykla tapo Kužių gimnazija.

2021 m. prie Šiaulių rajono Kužių gimnazijos prijungtas Kužių darželis „Vyturėlis“.

2021 m. Šiaulių rajono Kužių gimnazija tampa Kužių mokykla.

Direktoriai:

 

A.Lekas – nuo 1948 m.

J.Karinauskytė

S.Masevičius – nuo 1957 – 1962 m.

E.Valantinienė – 1962 – 1988 m.

R.Meinoriutė – 1988 – 2019 m.

A.Rasilavičienė – 2019 – 2020 m.

Ž. Kavaliauskienė – 2021