UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO

ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO KOMANDA                    

Patvirtinta direktorės įsakymu 2022-09-22, Nr. BP-143(1.3)                                                     UTA VEIKSMŲ PLANAS
EDITA BRASIENĖ – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;                                                             UTA TINKLAVEIKOS PLANAS          
VIOLETA LAURUTIENĖ – istorijos mokytoja ekspertė;
TATJANA BORISEVIČIENĖ – specialioji pedagogė, logopedė ekspertė;
SILVA ŽUKAUSKIENĖ – pradinių klasių mokytoja metodininkė;
LILITA JANKAUSKIENĖ – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė;
AUDRONĖ ŽUKAUSKIENĖ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
IRENA LIUTKEVIČIENĖ – tikybos vyresn. mokytoja

NAUDINGOS NUORODOS

Patvirtintos BP
Bendra informacija skaidrėse
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą
Naudingi renginiai mokomųjų dalykų mokytojams
Mokytojams apie kompetencijas