Darbo taryba

DARBO TARYBOS SUDĖTIS

PIRMININKAS                Rasa Lukauskienė, pradinių klasių mokytoja

PAVADUOTOJA             Dalia Liutkienė, fizikos mokytoja

SEKRETORĖ                    Vilija Grikietė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja