MOKYKLOS PEDAGOGAI KĖLĖ KVALIFIKACIJĄ KLAIPĖDOJE

Spalio 6 d. Kužių mokyklos pedagogai išvyko tobulinti kvalifikaciją į Klaipėdos Litorinos mokyklą. Šioje mokykloje ugdomi mokiniai, turintys labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokykloje mokosi 150 mokinių. Šios mokyklos vizija- suteikti galimybę individualių poreikių turintiems mokiniams siekti asmenybės brandos, pasiekimų ir pažangos pagal jų gebėjimus ir poreikius, padėti atsiskleisti iniciatyviai, bendradarbiaujančiai, motyvuotai asmenybei.

Mūsų mokyklos mokytojai susipažino su Litorinos mokyklos erdvėmis, išklausė seminaro tema

„Vaikų sensoriniai ir elgesio ypatumai bei ugdymo proceso organizavimo rekomendacijos įtraukties kontekste“. Seminarą vedė psichologė I. Baublytė-Bružienė ir specialioji pedagogė T. Žukauskienė.     

           Seminaro metu lektorės papasakojo kaip taiko įtraukiojo ugdymo principus pamokoje ir pritaiko ugdymo aplinkas prie individualių mokinių poreikių. Aptarė mokytojo padėjėjo darbo kryptis, akcentavo, kad mokytojas ir mokytojo padėjėjas turi dirbti komandoje, o mokytojo padėjėjas turi teikti pagalbą visiems klasės mokiniams, nes taip sukuriama  palanki ir saugi mokymosi aplinka visos klasės mokiniams. Mokytojai gavo daug praktinių patarimų kaip dirbti su mokiniais,  kurie turi ne tik mokymosi, bet ir elgesio sutrikimų. Paaiškino, kokie yra veiksmingi darbo būdai ir metodai, kaip sėkmingai bendradarbiauti su mokinių tėvais.

Grįždami namo, mokyklos pedagogai  diskutavo ir džiaugėsi, kad seminaras suteikė labai daug praktinių žinių. Buvo įdomu sužinoti, kaip dirba kitos įstaigos pedagogai, o mokytojai turės galimybę pritaikyti lektorių patirtis  siekiant sėkmingos įtraukties mūsų mokykloje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *