Socialinė parama mokiniams

Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Socialinės paramos mokiniams rūšys:

  1.  mokinių nemokamas maitinimas (pietūs, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
  2.  parama mokinio reikmenims įsigyti.

Nemokami pietūs, nevertinant šeimos gaunamų pajamų (be atskiro tėvų (globėjų) prašymo), skiriami mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėje.

Priklausomai nuo gaunamų pajamų skiriami:

  1.  nemokami pietūs ir parama mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį (toliau vadinama – vidutinės pajamos) yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (220,50 Eur);
  2.  nemokami pietūs ir parama mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos viršija 1,5 VRP, bet yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (294 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;
  3.  maitinimas mokyklų organizuojamose  vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai);
  4.  nemokami pietūs, išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką), Socialinės paramos mokiniams skyrimo išimties atvejais komisijos sprendimu, jeigu vidutinės pajamos mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio (367,50 Eur).

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, vienas iš vaiko tėvų, globėjų (rūpintojų) ar pats pilnametis mokinys gali kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, į savivaldybės seniūniją, kurioje gyvena, arba elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt ir pateikti visus reikiamus dokumentus iki rugpjūčio 20 d. Pateikus prašymą po rugpjūčio 20 d., mokiniui nemokamas maitinimas teikiamas nuo sekančios dienos, kai mokykla gauna informaciją apie priimtą sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo.  

Paramai mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 2 BSI (92 Eur) dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymą dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima pateikti iki kalendorinių metų spalio 5 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, į šeimų, auginančių vaikus, pajamas neįskaitomos jų gaunamos išmokos vaikams, taip pat, nėra įskaitoma dalis (priklausomai nuo šeimos situacijos nuo 15 iki 35 procentų) darbinių (darbo užmokesčio)  ar savarankiškai dirbančių asmenų gautų pajamų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *