SEMINARAS „ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO MOKYKLOJE PATIRTYS“

Gruodžio 11 d. mokyklos pedagogai dalyvavo seminare „Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo mokykloje patirtys“. Seminaras organizuotas įgyvendinant pedagogų ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Šiuolaikinės pamokos vadyba“ modulį „Pamokos kokybės gerinimas“.

Seminare patirtimi dalinosi 8 mokytojai, pristatyti 7 pranešimai: „Projekto metodas priešmokykliniame ugdyme“ (Audronė Žukauskienė), „ Pilietiškumo mokykla – interaktyvus įrankis“ (Violeta Laurutienė), „Integracijos įtaka mokymosi rezultatams“ (Violeta Laurutienė, Ala Akučkienė, Lilita Jankauskienė, Tatjana Borisevičienė), „Integracija informatikos pamokose“ (Daiva Virkutienė), „Refleksijos aspektai pamokoje“ (Violeta Laurutienė), „Mokinių kompetencijų ugdymas netradicinėse aplinkose“ (Ilona Kazlauskienė, Lilita Jankauskienė), „Įdomesnės pamokos…“ (Edita Lingaitė). Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Brasienė pranešime „Pamoka pagal susitartus šiuolaikinės pamokos bruožus“ apibendrino stebėtas pamokas, aptarė sėkmingus ir tobulintinus pamokų aspektus. Taip pat kvietė mokytojus diskusijai „Pamokos kokybės vadybos pokyčiai atnaujinto ugdymo turinio kontekste“.

Dalyvaudami seminaruose mokytojai mokosi vieni iš kitų. Taip sudaroma galimybė aktualizuoti savo žinių bagažą, praktiškai taikyti įgytas žinias gerinant pamokos kokybės vadybą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *