Nuotolinė tarptautinė metodinė – praktinė mokytojų konferencija „Savivaldus mokymasis – savarankiškos ir sėkmingos asmenybės ugdymui“

Gegužės 27 d. mokykloje vyko tarptautinė metodinė – praktinė mokytojų konferencija „Savivaldus mokymasis – savarankiškos ir sėkmingos asmenybės ugdymui“. Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja kompetencijomis grįsto ugdymo patirtimi siekiant ugdymo proceso kokybės ir    kiekvieno mokinio ugdymo(si) sėkmės. Konferencijos probleminės sritys: 1. Savivaldus mokymasis – į kompetencijų ūgtį orientuota veikla, kurioje mokinys – savo mokymosi šeimininkas. 2. Probleminio mokymo(si) veiklos ugdant kritinį mąstymą. 3. Projektai ir tiriamosios veiklos sėkmingam mokinių kompetencijų ugdymui(si). 4. Metodai, būdai, priemonės, padedančios organizuoti kokybišką ugdymo(si) procesą formaliajame ir neformaliajame ugdyme. 5. Vertinimas, įsivertinimas, mokymosi pažangos stebėjimas, refleksija, mokymosi pagalbos teikimas. Konferenciją organizavo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Brasienė, specialioji pedagogė ekspertė Tatjana Borisevičienė, istorijos mokytoja ekspertė Violeta Laurutienė, informatikos mokytoja metodininkė Daiva Virkutienė.

     Konferencijoje dalyvius sveikino Šiaulių r. savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausias specialistas Rimas Marcinkus, Šiaulių r. Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Rasa Piežienė, profesorė, habilituota mokslų daktarė, edukologė, Seimo narė Vilija Targamadzė. Plenariniame posėdyje pranešimą pristatė Julija Glinskė, laisvosios mokyklos modelio „Forvardas“ bendrakūrėja ir ugdymo vadovė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lektorė, švietimo konsultantė „Savivaldaus ugdymo(si) prielaidos ir strategijos“ ir Lina Bučiūnienė, Švedijos Svalov komuna „Vaiko diena mokykloje. Švedijos patirtis.“. Trijose darbo grupėse pranešimus pristatė 21 lektorius iš Klaipėdos Medeinės ir Litorinos mokyklų, Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro, Šiaulių miesto Romuvos ir Gegužių progimnazijų, Šiaulių miesto Dermės mokyklos, Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos, Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro, Šiaulių rajono Kužių mokyklos, išklausėme lektorės Isabel Serra iš Portugalijos 6-ių mokyklų asociacijos Edu For centro. Veiklą darbo grupėse moderavo mokytojos Violeta Laurutienė, Ala Akučkienė ir Tatjana Borisevičienė.

     Apibendrinus konferencijoje išsakytas mintis galima teigti, kad savivaldus mokymasis, tai nuolatinė mokymosi refleksija ir darbas su savimi, mokinio tobulėjimas neatsiejamas, neįmanomas be savivaldaus mokymosi. Konferencijos pabaigoje buvo padėkota svečiams, lektoriams, dalyviams už dalyvavimą, už informatyvius, tikslingus pranešimus, už pozityvų požiūrį į ugdymo naujoves, už įdomų, naudingą ir prasmingą pasidalijimą gerąja patirtimi, už pastebėjimus, įžvalgas. Palinkėta sėkmės prasmingame ir atsakingame mokytojų darbe.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *