NUOTOLINĖ RESPUBLIKINĖ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA „MOKINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS PAMOKOSE“

Šiaulių r. Kužių mokykla kartu su Šiaulių r. Švietimo pagalbos tarnyba gegužės

29 d. organizavo nuotolinę respublikinę mokytojų konferenciją „Mokinių kompetencijų ugdymas pamokose“. Konferencijos tikslas – skatinti mokytojus inovatyviai ir kūrybiškai ugdyti kompetencijas pamokose, skleisti gerąją patirtį siekiant ugdymo proceso kokybės, kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės. Uždaviniai:

pasidalinti sėkmingais mokinių kompetencijų ugdymo pavyzdžiais, inovatyviais mokymo(si) metodais įvairių dalykų pamokose; gilinti žinias apie savivaldaus, personalizuoto, suasmeninto ugdymo(si) įgyvendinimą; tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją; stiprinti mokytojų pasirengimą įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

     Konferencijoje dalyvavo 189 mokytojai iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių (Vilniaus, Kauno Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Biržų, Šiaulių, Kelmės, Švenčionių, Radviliškio, Kalvarijos, Ukmergės, Lazdijų, Jonavos, Šalčininkų, Pasvalio, Jurbarko, Plungės, Marijampolės, Šilutės, Rokiškio, Raseinių, Mažeikių, Vilkaviškio, Gargždų, Anykščių, Kėdainių, kt.). Konferencijoje buvo pristatyta 16 pranešimų iš Šiaulių, Klaipėdos, Biržų, Panevėžio, Radviliškio, Meškuičių, Anykščių. Konferencijos dalyvius sveikino Kužių mokyklos direktorė Žaneta Kavaliauskienė, profesorė, habilituota mokslų daktarė, edukologė, Seimo narė  Vilija Targamadzė, Šiaulių r. savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Margarita Pavilionienė, Šiaulių r. Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Rasa Piežienė. Plenariniame posėdyje pranešimą pristatė Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė Laima Zdanavičienė. Organizatoriai apgailestavo, kad į programą negalėjo įtraukti visų klausytojų ir pranešėjų, norinčių dalyvauti konferencijoje.

     Mokytojai dalinosi savo žiniomis, įžvalgomis, praktine patirtimi siekdami vieno tikslo, kad mokiniams mokytis būtų naudinga, parsminga ir įdomu. Organizatoriai dėkojo pranešėjams ir svečiams už pastiprinimą, įgytą pasitikėjimą, informatyvius ir tikslingus parnešimus, pozityvų požiūrį į ugdymo naujoves. Buvo palinkėta sėkmės, stiprybės sudėtingame ir prasmingame mokytojų darbe.

     Konferenciją organizavo Kužių mokyklos specialioji pedagogė ekspertė Tatjana Borisevičienė, istorijos mokytoja ekspertė Violeta Laurutienė ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė Daiva Virkutienė.

NUOTOLINĖ RESPUBLIKINĖ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA „MOKINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS PAMOKOSE“ PROGRAMA

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *