MOKYTOJAI MOKOSI 

Sausio 19 d. Kužių mokyklos mokytojos I. Kazlauskienė, D. Virkutienė, L. Jankauskienė dalyvavo visuminio ugdymo tarptautinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Visuminis ugdymas kompetencijomis grįstose klasės vadovo, dalyko modulio, neformaliojo švietimo pamokose“. Mokytojos stebėjo atviras pamokas, dalyvavo jų aptarime. Plenariniame posėdyje išklausė  S. Baranauskienės, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorės, M. Jakobo, Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos buvusio direktorius pranešimus. Taip pat sėmėsi patirties dalyvaudamos idėjų laboratorijose.  

Vasario 13 d. šešetas mokytojų – V. Laurutienė, D. Virkutienė, R. Lukauskienė, K. Virkutis, L. Jankauskienė, I. Kazlauskienė dalyvavo konferencijoje „Ugdymo turinio atnaujinimas: ką būtina žinoti?“. Mokytojai ne tik tobulino kompetencijas, bet ir gavo atsakymus į labiausiai rūpimus klausimus: kas konkrečiai keičiasi kiekviename dalyke, kokia atnaujinto ugdymo turinio praktinė vertė, kaip UTA gali prisidėti prie kiekvieno mokinio pažangos. 

Vasario 15 d. vyko skaitmeninių kompetencijų tobulinimo seminaras mokyklos pedagogams. Seminarą organizavo ir vedė informacinių technologijų mokytoja D. Virkutienė. Mokytojai gilino žinias kurdami apklausas ir testus, susipažino su dokumentų pildymo taisyklėmis TEAMS apinkoje. 

Vasario 28 d. Kuršėnų Daugėlių progimnazija kartu su Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba organizavo respublikinę mokytojų praktinę – metodinę konferenciją „Ugdymas, jungiantis žinias ir patirtis“. Konferencijoje dalyvavo mokytoja L. Jankauskienė. Stebėta atvira lietuvių kalbos pamoka, po kurios buvo akivaizdu, kokia turėtų būti šiuolaikinė pamoka, kaip patirti sėkmę savo veikloje. Taip pat dalyvauta pamokos refleksijoje. Metodinės konferencijos II dalyje buvo naudinga ir įdomu pasiklausyti mokytojų pranešimų apie vertinimą ir įsivertinimą, kūrybiškumo ugdymą, integraciją, kompetencijų ugdymo praktiką ir kt. 

Dalyvaudami seminaruose, konferencijose mokytojai turi galimybę aktualizuoti savo žinių bagažą, praktiškai taikyti įgytas žinias gerinant pamokos kokybės vadybą.   

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *