MOKYKLOS PEDAGOGAI TOBULINA KVALIFIKACIJĄ DALYVAUDAMI ILGALAIKĖJE PROGRAMOJE

Atsižvelgus į vykstančius pokyčius švietime, besikeičiantį mokytojo vaidmenį, 2021 metais mokyklos iniciatyvių mokytojų komanda (V. Laurutienė, T. Borisevičienė, L. Jankauskienė) parengė ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Šiuolaikinės pamokos vadyba“, skirtą Kužių mokyklos pedagogams. Jos tikslas- gilinti ir plėsti mokytojų žinias bei gebėjimus planuoti ir organizuoti sėkmingą šiuolaikinę pamoką. Programa sudaryta iš modulių “Pamokos kokybės gerinimas” ir “Skaitmeninės aplinkos gerinimas”.

2021/2022 metais mokytojai dalyvavo lektorės A. Šarskuvienės seminare „Sėkminga pamoka “, informacinių technologijų mokytojos D. Virkutienės seminare „Skaitmeninių įrankių taikymas ugdymo turinio pateikimui, pažangos vertinimui, įsivertinimui, refleksijai, apklausoms“, išklausė spec. pedagogės, logopedės seminarą apie autistiškų vaikų ugdymą.

Spalio mėn. mokytojų grupė  dalyvavo išvažiuojamojoje edukacijoje Kretingos VŠĮ Pranciškonų gimnazijoje. Susipažino su gimnazijos istorija, kuri lig šiol puoselėja krikščioniškas tradicijas. Vėliau klausėsi  lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos R. Žigaitienės  pranešimo apie mokinių įgalinimą ir motyvaciją siekiant geresnių mokymosi pasiekimų.

Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa sudaro galimybes mokyklos pedagogams nuolat aktualizuoti savo žinių bagažą, praktiškai taikyti įgytas žinias gerinant pamokos kokybės vadybą.  Siekiant atpažinti ar patobulėjo mokytojų pamoka, yra susitarta taikyti  kolegialaus grįžtamojo ryšio metodą,  dalintis gerąja patirtimi mokytojų taryboje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *