LITUANISTIKA MOKYKLOJE

Metodinė-dalykinė konferencija

Balandžio 13 d. vyko Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto, Lietuvių kalbos draugijos, Šiaulių r. lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio ir Šiaulių r. Kužių mokyklos organizuojama metodinė-dalykinė konferencija „Lituanistika mokykloje“. Ši konferencija tęsia ŠU ir VU ŠA 2012–2022 m. rengtos konferencijos „Gimtoji kalba mokykloje“ tradicijas.

Konferencijoje gerąja patirtimi pasidalyti panoro pranešėjai iš  Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miesto ir rajono, Panevėžio, Alytaus, Radviliškio, Šilutės. 23 pranešimus perskaitė 25 pranešėjai.  Sulaukta ir gausaus klausytojų būrio: jų prisijungė net 70. Pranešėjų profesijos: 15 mokytojų, 2 mokslo darbuotojos, 8 aukštosios mokyklos dėstytojos, 1 kitos profesijos atstovas. Pranešėjų mokslo ir pedagoginiai vardai: ekspertė (3), metodininkas (7), vyresn. mokytoja (3), profesorė (2), lektorė (3), mokslų daktaras (7), magistrė (2), docentė (4).

Trijuose posėdžiuose („Bendresni lietuvių kalbos mokymo(si) klausimai“; „Lietuvių kalbos ir literatūros turinio klausimai“; „Šiuolaikinio ugdymo procesas“) aptartas savivaldis ir konceptualusis mokymas(is), kalbinio ugdymo klausimai esant dvikalbystei ir daugiakalbystei, dalyko ugdymo turinio kaita, pristatyti atskiri probleminiai klausimai: lietuvių tautosakos, literatūros ir kalbos aktualijos, aptarta ugdomoji veikla per pamokas, vykdant projektus, kalbėta apie interneto išteklius, kurie leidžia patobulinti ugdymo metodiką, apie dalykų ir temų integravimą, diferencijavimą, personalizavimą, ugdymą per patirtį.

Konferencijoje pranešimą „Integruotas projektas ŽYDĖJIMAS“ skaitė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja L. Jankauskienė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *